Általános Szerződési Feltételek foglaláshoz


Általános Felhasználási Feltételek
- a szálláshelyek és a csomagajánlatok lefoglalásához -

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek) az Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.; Cégjegyzékszám: 05-09-028528; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 12393277-2-05; e-mail: info@oroszlanos.hu; telefonszám: + 36 70 323 9592, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://oroszlanos.hu/ weboldalon elérhető online foglalási rendszer (a továbbiakban: online foglalási rendszer) használatát, működését, amelynek során lehetőség van az Oroszlános Borhotel és Borbirtokon (3907 Tállya Rákóczi út 23.) kínált különböző szálláshelyek lefoglalására, valamint a fent hivatkozott weboldalon feltüntetett csomagajánlatok lefoglalását szabályozzák. A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel a Szolgáltató további célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

Online foglalási rendszert a Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. fszt. 3.; Cégjegyzékszám: 15-09-076644; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 22992011-2-15; e-mail: info@hotelsystem.hu; telefonszám: +36 30 219 6489) üzemelteti.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek nem zárják ki speciális vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a Szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

A Szolgáltató fenntartja jogát magának a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vendégeit, amelyet a https://oroszlanos.hu/ erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Vendégnek a foglaláskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a Weboldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Vendég jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Szerződő fél: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi.

Vendég: a szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő együttesen.

Szerződő felek: a Szolgáltató és a Vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, így együttesen szerződő felek.

Weboldal: a https://oroszlanos.hu/ weboldal.

Szerződés: a Szolgáltató és a Szerződő fél között a Weboldalon elérhető online foglalási rendszer igénybevételével szálláshely-szolgáltatás, vagy a weboldalon feltüntetett csomagajánlatok tárgyában a jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a foglaláskor a Vásárló által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek dátum alapján a Szolgáltató által, kérésre visszakereshető.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződő felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy; jelen Általános Felhasználási Feltételek tekintetében az AgraVia Kft..


1. A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

A szálláshely-szolgáltatás igénybevétele, foglalás, szerződés létrejötte, a foglalás részletei

Szolgáltató a https://oroszlanos.hu/ weboldalon, a „HOTEL” menüponton belül a „SZOBAFOGLALÁS”-ra vagy közvetlenül a Weboldal menüsorában a „SZOBAFOGLALÁS”-ra kattintva ad részletes tájékoztatást a lefoglalható szobákról típusonként (maximális férőhely, szoba felszereltsége, szoba fantázia stb.). Vendég az egyes szobatípusok elnevezése mellett és alatt kaphat fotókkal illusztrált leírást az egyes szobák lényeges tulajdonságairól, árairól. A szobákról készült fotók tájékoztató jellegűek.

A szállások díjai a mindenkori hatályos általános forgalmi adót tartalmazzák, azonban a mindenkori idegenforgalmi adó (IFA) a szállásdíjon felül a helyszínen fizetendő (18-70 év közötti szállóvendégek esetén jelenleg 430 Ft/fő/éj). A szállások díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a Szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre és/vagy a Vendégre.

Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett Weboldalon is közzéteszi.
Vendég a „SZOBAFOGLALÁS” menüpont alatt kezdheti meg az online foglalást. Első lépésben meg kell adnia az érkezés és a távozás időpontját. Ezt követően a rendszer árajánlatot tesz a különböző szobatípusokra, amelyek közül a Vendég választhat. Vendégnek ki kell választania a foglalni kívánt szobák számát. Az érkezési és a távozási időpont megjelölésének lehetősége alatt a Vendég megadhatja a felnőttek és a gyermekek létszámát. Azon szobák kapcsán, ahol nincs lehetőség pótágyat kérni, a leírásban ennek ténye feltüntetésre kerül. A szoba kiválasztását követően lehetőség van az adott szobához kapcsolódóan különböző „extra” szolgáltatást igénybe venni. Az adott szolgáltatás díja mindig bruttó összegben egy főre értendő. Az érkezés és a távozás időpontjának, a szoba, a vendégek számának, illetve az esetleges „extra” szolgáltatás kiválasztását követően a „Tovább” gombra való kattintásra folytathatja a Vendég a foglalást. A „Tovább” gomb felett a látható a foglalás összköltsége, amely tartalmazza szobánként külön-külön a szoba árát és az „extra” szolgáltatások költségét együtt bruttó összegben. Több szoba foglalása esetén a szobákért és az „extra” szolgáltatásokért fizetendő összköltség is feltüntetésre kerül bruttó összegben. A feltüntetett összköltség nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amelyet a helyszínen kell megfizetni. A szolgáltatás bruttó ára mellett a rendszer kikalkulálja, hogy mennyi lesz a fizetendő előleg összege és megjelöli a fizetési határidőt.  

A „Tovább” gombra való kattintás után kerül sor a foglalást végző személy adatainak megadására: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, e-mail cím megerősítése, ország, irányítószám, város, lakcím, telefonszám. Az oldal lehetőséget ad arra is, hogy a Vendég a foglalásához megjegyzést fűzzön.

Amennyiben a foglalási igény (ajánlat) elküldését megelőzően a foglalást a Vendég módosítani kívánja, úgy a böngészőn található „Vissza” nyíl használatával vissza kell lépnie és a foglalást ismételten végig kell csinálnia. Ebben a stádiumban a foglalása nem kerül sem elküldésre, sem rögzítésre, a Vendég részéről kötelezettséget nem keletkeztet.

A Vendég a „Foglalás” gombra kattintva véglegesítheti a foglalását. A foglalás véglegesítéséhez szükség van a foglalási feltételek elfogadására, a jelen Általános Felhasználási Feltételek és az Adatkezelési Szabályzat jelölőnégyzetének kipipálásával.

A „Foglalás” gomb megnyomásával a Vendég a foglalási igényét (ajánlat) elküldi a Szolgáltatónak és a foglalást a Szolgáltató rögzíti. Ezt követően a Vendég átirányításra kerül a fizetési adatokat tartalmazó oldalra, ahol a Szolgáltató megjelöli a szolgáltatás díjának átutalás útján történő kiegyenlítéséhez szükséges adatokat (az előlegként megfizetendő összeget, a fizetési határidőt, a teljesítésre kijelölt bankszámlaszámot és az utaláskor feltüntetendő közleményrovatot). A Szolgáltató a Vendég foglalását rögzíti és a Vendég által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a foglalás adataival és az előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, a Vendég számára fontos információkkal.

A foglalás elküldését követően – tekintettel arra, hogy az online foglalási rendszer, csak egy automatikus e-mail küldését teszi lehetővé - az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

A Szerződés tartalmát a jelen Általános Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a Weboldalon felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a szállásdíjakra vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. Vendég az Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a foglalás elküldése és az előleg és/vagy a szállás ellenértékének kifizetése előtt köteles megismerni és annak megismeréséről nyilatkozni. Az online foglalási rendszer használata útján a Szolgáltató és a Vendég között a foglalás elküldésével, a Szolgáltató által megküldött - foglalási adatokat és a fizetési lehetőségeket tartalmazó – visszaigazoló e-mail alapján az előleg megfizetésével jön létre a Szerződés. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata (visszaigazoló e-mail) hiányában nem jön létre Szerződés. Amennyiben e visszaigazolás a Vendég megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben Vendég az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult az online foglalási rendszer igénybevételére.

Tájékoztatjuk Vendégünket, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott fizetési határidőn belül nem érkezik meg (nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján) az előleg összege, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, és jogosult a Vendég foglalását törölni.

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

Abban a nem várt esetben, ha a közleményrovat nem megfelelően került kitöltésre, és ennek okán a Szolgáltató nem tudja az utalás egyetlen rögzített foglalással sem összekötni, úgy a Szolgáltató saját döntése alapján jogosult a beazonosíthatatlan összeget visszautalni. Ebben az esetben az utaláshoz kapcsolódó foglalás előlegét meg nem fizetettnek kell tekinteni.

A szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni.

Ha a Vendég egyoldalú döntése értelmében meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatási időtartamot, úgy az minden esetben csak a Szolgáltató előzetes beleegyezésével történhet. Szolgáltató ilyen esetben jogosult az eredetileg szerződött időtartamra vonatkozó szolgáltatások ellenértékének Megrendelő általi megfizetését követelni, mielőtt a szolgáltatás időtartamának meghosszabbításába beleegyezik.

Gyermekek:
a) 0-3 éves kor között a baba szállása a szülőkkel egy szobában a meglévő ágyak vagy pótágyak igénybevételével ingyenes,
b) a 3 év feletti gyermekek szállás árai megegyeznek a felnőtt vendégekre vonatkozó árakkal.

A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak 18 éven felüli személy felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.


2. A WEBOLDALON ELÉRHETŐ CSOMAGAJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

A csomagajánlat lefoglalás, szerződés létrejötte, a foglalás részletei

Szolgáltató a https://oroszlanos.hu/ weboldalon, a „AJÁNLATAINK” menüponton belül az adott csomagajánlat képillusztrációja mellett található „Megtekint” gombra kattintva ad részletes tájékoztatást a csomag pontos tartalmáról és áráról.

Az adott csomag díja a mindenkori hatályos általános forgalmi adót tartalmazza, azonban, ha az szálláshely-szolgáltatást is tartalmaz, úgy a mindenkori idegenforgalmi adó (IFA) a csomag díján felül a helyszínen fizetendő (18-70 év közötti szállóvendégek esetén jelenleg 430 Ft/fő/éj). A csomag díja magyar forintban (Ft/HUF) van feltüntetve. A Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon csomag árára, amely csomagot a Szerződő fél már lefoglalt. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre és/vagy a Vendégre.

Vendégnek a Szolgáltató adott csomagajánlat leírásában szereplő valamely elérhetőségén (telefonos és e-mail) keresztül van lehetősége a foglalásra. A foglaláshoz az alábbi adatok megaadása kötelező: a Szerződő fél neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a jelentkezők száma, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a csomag elnevezése.

A Szolgáltató a Vendég foglalását rögzíti és a Vendég által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a foglalás adataival és az előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, a Vendég számára fontos információkkal (az előleg megfizetésére kijelölt bankszámlaszám, az utalás során feltüntetendő közleményrovat stb.).

A foglalást követően az esetleges hibák kijavítására, a foglalás módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

A Szerződés tartalmát a jelen Általános Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a Weboldalon felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a csomag díjára vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. A foglalást megelőzően a Vendég számára biztosított a lehetőség, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a weboldalon keresztül megismerhesse. A foglalást követően a Vendég a jelen Általános Felhasználási Feltételeket email-ben is meg fogja kapni. A visszaigazoló e-mail-ben megjelölt előleg megfizetésével a Szerződő fél elismeri, hogy a jelen Általános Felhasználási Feltételeket megértette, és azt mindennemű fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadta. A Szolgáltató és a Vendég között a foglalás elküldésével, a Szolgáltató által megküldött - foglalási adatokat, jelen Általános Felhasználási Feltételeket és a fizetési lehetőségeket tartalmazó – visszaigazoló e-mail alapján az előleg megfizetésével jön létre a Szerződés. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A foglalás elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató megrendelést elfogadó kifejezett nyilatkozata (visszaigazoló e-mail) hiányában nem jön létre Szerződés. Amennyiben e visszaigazolás a Vendég megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vendéghez nem érkezik meg, a Vendég mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Tájékoztatjuk Vendégünket, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott fizetési határidőn belül nem érkezik meg (nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján) az előleg összege, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, és jogosult a Vendég foglalását törölni.

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

Abban a nem várt esetben, ha a közleményrovat nem megfelelően került kitöltésre, és ennek okán a Szolgáltató nem tudja az utalás egyetlen rögzített foglalással sem összekötni, úgy a Szolgáltató saját döntése alapján jogosult a beazonosíthatatlan összeget visszautalni. Ebben az esetben az utaláshoz kapcsolódó foglalás előlegét meg nem fizetettnek kell tekinteni.

Amennyiben a csomagajánlat szálláshely-szolgáltatást is tartalmaz, úgy az adott csomagnál jelzett eltérő feltétel hiányában szobákat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig kell elhagyni.

A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak 18 éven felüli személy felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.


3. SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

3.1 Fizetési feltételek, számlázás

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a Vendég számára küldött visszaigazolásban.
Vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki:
a) A visszaigazoló e-mail-ben szereplő szolgáltatás árának (előleg) 100%-át a visszaigazoló e-mail-ben megjelölt határidőig átutalja bankszámlánkra vagy bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget számunkra jóvá íratja!
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a Szerződő féltől vagy a Vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:
a) hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül.
b) szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
(c) A Szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében és/vagy a www.oroszlanos.hu weboldalon elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi árfolyamról a szálloda recepciója tájékoztatásképpen igény esetén tájékoztatást nyújt.
(d) A Szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: továbbá külön szerződés alapján: voucher, kupon – is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája – kérésre – a szálloda recepcióján megtekinthető.
(e) Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
(f) Szolgáltató a Vendég a szálloda vendéglátó egységeiben (ideértve a minibárból történő fogyasztást is) történő fogyasztás, illetve az ott tartózkodása alatt a Szolgáltatótól megrendelt egyéb áru vagy szolgáltatás ellenértékét a Szerződő fél szobaszámlájára terheli, vagy a Vendég azt a fogyasztást vagy a megrendelést követően a recepción kifizetheti. Ezen szolgáltatások és áruk ellenértékét a Vendég készpénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya) egyenlítheti ki. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb a Szerződő fél szállodából történő távozását megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatként a Magyar Nemzeti Bank időszerűen érvényes jegybanki alapkamatának kétszeresét felszámítani.

Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az igénybevett szolgáltatásról. A Szerződő fél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Szolgáltató a számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Szerződő fél rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) mellékleteként megküldésre kerül a foglalás során megadott e-mail címre. A végszámla összegéből a már megfizetett előleg összege levonásra kerül.

3.2 A jelen Általános Felhasználási Feltételekben rögzített szolgáltatásokra irányuló Szerződés megszüntetése

Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) l) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget arról, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) l) pontja alapján nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti jogát elállási és felmondási jogát.

Amennyiben a Szerződő fél a foglalás kezdőnapját megelőző 14. napon vagy ezt a napot megelőző napokban a foglalást lemondja (elállás), úgy az előlegként megfizetett összeg teljes egészében visszajár a Szerződő fél részére.

Szerződő fél a foglalás kezdőnapját megelőző 14 napon belül történő elállási jogát az alábbiakban meghatározásra bánatpénz megfizetése ellenében jogosult gyakorolni. Szolgáltató a Szerződ fél által előlegként megfizetett összegbe jogosult beszámítani a bánatpénz összegét.

A bánatpénz mértéke:

  • a foglalás kezdőnapját megelőző 14. és 7. nap közötti lemondás esetén az előlegként megfizetett összeg 50%-a;
  • a foglalás kezdőnapját megelőző 6. napon történő vagy későbbi lemondás esetén az előlegként megfizetett összeg 100%-a.

Szerződő fél a fentiek szerinti elállási jogát nem köteles indokolni.

A Szolgáltató a foglalás kezdőnapjáig jogosult a Szerződéstől - működéssel összefüggésben felmerülő okból - indokolási kötelezettség mellett elállni. Szolgáltató előző mondatban rögzített elállási jogának gyakorlása esetén a Szerződő fél részére az előlegként megfizetett összeg teljes egészében visszajár.

Felek az elállási jogukat a másik fél bármelyik ismert elérhetőségére intézett szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatukkal gyakorolhatják.

Felek elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgálató haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződő fél elállásáról való tudomásszerzéstől vagy a saját elállási nyilatkozatának megtételétől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a már megfizetett előleg összegét – az esetlegesen fizetendő bánatpénz összegével csökkentve - azon bankszámlaszámra intézett banki átutalás útján, amelyről az előleg összege is megfizetésre került.

A Szolgáltató jogosult a Szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását a továbbiakban megtagadni, ha:
a) a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy a Szolgáltatóval, a Szolgáltató munkavállalóival, vendégével, vagy más a Szolgáltató érdekkörben eljáró harmadik személlyel szemben visszaélő, helytelen, sértő vagy ellenséges magatartást tanúsít, vagy egyéb körülmények ellehetetlenítik a Szerződő Féllel vagy vele együtt lévő személlyel való további együttműködést,
b) a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,
c) a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,
d) a Szerződő Fél vagy vele együtt lévő személy fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket.

Szolgáltató a fentiek szerinti nyilatkozatát jogosult szóban is bejelenteni a Szerződő félnek, és köteles azt indokolni.

3.3 Kellékszavatosság

Szerződő fél (jelen pont tekintetében: jogosult) a Szolgáltató (jelen pont tekintetében: kötelezett) hibás teljesítése esetén az AgraVia Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a következő bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a szolgáltatás tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a kötelezett nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
Jogosult a szavatossági igényeit az AgraVia Kft.-vel szemben érvényesítheti.

3.4 Termékszavatosság

Szolgáltató a Kormányrendelet 11. § (1) m) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vendéget arról, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a Szolgáltató termékszavatosság nem terheli.

3.5 Jótállás

Szolgáltató a szolgáltatás jellegére tekintettel jótállást nem vállal.

3.6 Egyéb közös szabályok

3.6.1. Wellness (jacuzzi, infra szauna, finn szauna) használata a szállóvendégeink részére ingyenesen.

Wellness a recepció nyitvatartási idejében használható:
Hétfőtől - csütörtökig: 08:00 - 19:00 óra között,
Péntek, szombat: 08:00 - 22:00 óra között,
Vasárnap: 08:00 - 17:00 óra között.

3.6.2. A wellness részlegbe és a szállodai szobákba háziállat nem vihető be. Azonban az Oroszlános Borhotel és Borbirtok étterme és udvara állatbarát.


4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: ……………………………………………


5. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

A Weboldal sütiket használ, a Szolgáltató sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://oroszlanos.hu/suti-tajekoztato


6. VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen Általános Felhasználási Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.


7. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó jogai és kötelezettségei összességét a Szolgáltató cégcsoportjába tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Vendég ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Szolgáltató és a Vendég között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vendég, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; elérhetőségei: Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.; E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu; Telefon: +36-46-501-091, 501-090; honlapja http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/). A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vendég a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Vendég a fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

Vendég a szolgáltatással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit a Szolgáltató alábbi posta címén: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7. vagy info@oroszlanos.hu email címén vagy a +36 + 36 70 323 9592 telefonszám várja, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek 2022. december 15. napjától hatályosak.

Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, könnyedén.

Image

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Ne maradj le és értesülj első kézből legfrissebb híreinkről, ajánlatainkról és eseményeinkről!