Hírlevél Szabályzat


A jelen szabályzat (a továbbiakban: Hírlevél Szabályzat) célja, hogy tájékoztassa Önt a Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.; Cégjegyzékszám: 05-09-028528; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 12393277-2-05; e-mail: info@oroszlanos.hu; telefonszám: + 36 70 323 9592, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltett https://oroszlanos.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történő feliratkozást követően nyújtott „hírlevél” szolgáltatás (a továbbiakban: Hírlevél-szolgáltatás) szabályairól.

A Hírlevél-szolgáltatást a következő lépések végrehajtását követően tudja igénybe venni:

A Weboldal megfelelő mezőjében megadja azt az e-mail címét, amelyre a hírlevelet szeretné, hogy megkapja, illetve az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Hírlevél Szabályzat rendelkezéseinek - jelölőnégyzet kipipálásával történő - elfogadását követően lehetősége van - a „Küldés” gombra kattintva - a feliratkozási szándékának Szolgáltató felé történő megküldésére annak érdekében, hogy az elektronikus levélcímére kereskedelmi információkat kapjon a Szolgáltatól. Ez a Hírlevél-szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja. A Hírlevél-szolgáltatás határozatlan időre szól.

A Hírlevél-szolgáltatás:

A feliratkozást követően a megadott e-mail-címre, elektronikus úton a Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kap, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat.

Személyes adatok védelme:

A Hírlevél-szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat a feliratkozó önkéntesen bocsátja a Szolgáltató rendelkezésre, de az adatok (e-mail) átadása szükséges a Hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez. Feliratkozónak joga van a hozzáférésre a személyes adataihoz – beleértve a másolat kiadására irányuló kérelmet is –, továbbá kérheti az adatai helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, lemondhatja a Hírlevél-szolgáltatást, átadhatja személyes adatait, például egy másik adatkezelőnek, és az adatkezeléssel szemben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu). A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkat a Weboldalon elérhető „Adatvédelmi Tájékoztató” tartalmazza.

A Hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozás:

A feliratkozó bármikor és bármely okból leiratkozhat a Hírlevél-szolgáltatásról (lemondás a szolgáltatásról) oly módon, hogy rákattint a Hírlevél-szolgáltatás részeként küldött e-mailek deaktiválási (leiratkozási) linkjére.

Vegyes rendelkezések:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Hírlevél Szabályzat módosítására különösen, de nem kizárólagosan, ha a Szolgáltató elektronikus szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések vagy ezen rendelkezések értelmezésének - a bírósági határozatok, egyéb határozatok, bírósági ajánlások vagy az adott területet érintően hatáskörrel rendelkező szervezetek, testületek ajánlásainak eredményeképpen – megváltozása okán szükséges, illetve ha a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat. A Hírlevél Szabályzat módosítása esetén a Szolgáltató a Hírlevél Szabályzat egységes szövegét a Weboldalon közzéteszi, és elküldi a feliratkozó által a Hírlevélre-szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott e-mail-címre.

Ez a Hírlevél Szabályzat 2022. november 18. napjától hatályos.

Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, könnyedén.

Image

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Ne maradj le és értesülj első kézből legfrissebb híreinkről, ajánlatainkról és eseményeinkről!