Általános Felhasználási Feltételek


- áruk webshop-on történő vásárlásához -


A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek) az Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.; Cégjegyzékszám: 05-09-028528; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 12393277-2-05; e-mail: info@oroszlanos.hu; telefonszám: + 36 70 323 9592, a továbbiakban: AgraVia Kft.) által üzemeltetett https://oroszlanos.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatásai közül az alkoholtartalmú italok (bor, pezsgő stb.) megvásárlásának feltételeit tartalmazza, amellyel egyben az AgraVia Kft. célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

Az AgraVia Kft. fenntartja jogát magának a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az AgraVia Kft. rövid felhívás formájában tájékoztathatja Vásárlóit, amelyet a https://oroszlanos.hu/ erre a célra szolgáló felülete, az AgraVia Kft. által küldött hírlevél vagy valamennyi Vásárlónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a Weboldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Vásárló jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Regisztrált Vásárló: aki a https://oroszlanos.hu/ oldalon regisztrál Termék megvásárlása céljából, így felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal a https://oroszlanos.hu/ jelen Általános Felhasználási Feltételeit. Természetes személyek esetén – Termék megvásárlása végett - a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése.

Vendég: az a Vásárló, aki Saját fiók létrehozása nélkül ad le rendelést a https://oroszlanos.hu/ oldalon Termék megvásárlására. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése.

Vásárló: az, aki a https://oroszlanos.hu/ oldalon a Saját fiókon keresztül vagy Vendégként megrendelést adott le Termék megvásárlására. Természetes személy esetén feltétel a 18. életév betöltése.

(Tilos 18. életévét be nem töltött személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.)

Az AgraVia Kft. képviselője kétség esetén felhívja a vásárlót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában alkoholtartalmú italt nem értékesítünk, illetve nem szállítunk ki!

Saját fiók: a Vásárló a https://oroszlanos.hu/ oldalon regisztráció útján - Termék megvásárlása céljából - saját fiókot hozhat létre neve, e-mail címe és jelszó megadásával. A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó rendelésszámot, és releváns dokumentumokat (számla stb.).

A Vásárló regisztráció során és a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az AgraVia Kft. tudomására jut, hogy a Vásárló által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Regisztrált Vásárlót a Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Vásárlót a https://oroszlanos.hu/ használatából kizárni; az AgraVia Kft. jogosult a Regisztrált Vásárlót a Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Vásárlót a https://oroszlanos.hu/ használatából kizárni abban az esetben is, ha a Vásárló visszaélésszerűen használja a https://oroszlanos.hu/ platformot, illetve annak a szolgáltatásait. A platform visszaélésszerű használatának minősül például, ha a Vásárló több Termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a Termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

Kosár: a Weboldal azon a része, ahova a Vásárló elhelyezheti azokat a Termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában, vagy egy későbbi időpontban.

Weboldal: a https://oroszlanos.hu/ weboldalon található online kereskedelmi áruház.

Termék(ek): minden olyan, a Weboldalon szereplő az AgraVia Kft. által eladásra kínált alkoholtartalmú ital (bor, pezsgő stb.), amely vonatkozásában a Vásárló a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

Eladási ár: az AgraVia Kft. által eladásra kínált Termék tényleges eladási ára, a Termék vételára beleértve az ÁFA-t és további esetleges adókat (vételár). Eladási ár a szállítással kapcsolatos költségeket nem tartalmazza.

Szerződés: az AgraVia Kft., mint eladó és a Vásárló, mint vevő között a Weboldalon megjelenített Termékek értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint, az AgraVia Kft. és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a rendelés leadásakor Vásárló által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek dátum alapján az AgraVia Kft. által, kérésre visszakereshető.

Megrendelés: a Vásárló Weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az AgraVia Kft.-nek, mint eladónak, amelyet eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít.

Kosárérték: egy Megrendelésben az AgraVia Kft.-től megrendelni kívánt Termékek vételárának (Eladási árának) szállítással kapcsolatos költségekkel növelt összege, csökkentve a Vásárló által felhasznált/igénybe vett kedvezménykupon és/vagy vásárlási utalvány értékével, azaz a Vásárló által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy; jelen Általános Felhasználási Feltételek tekintetében az AgraVia Kft..


1. MEGRENDELÉS

1.1. Vásárló a Weboldalon történő Megrendelést intézheti Regisztrált Vásárlóként - neve, e-mail címe és jelszó megadásával - Saját fiók létrehozásával, abba történő belépéssel vagy Saját fiók használata nélkül Vendégként. Vendégként történő Megrendelés esetén a Vásárló köteles nyilatkozni arról, hogy elolvasta és elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatkezelési nyilatkozatot, illetve hogy elmúlt 18 éves.

1.2. Megrendelés leadása

1.2.1. A https://oroszlanos.hu/ weboldalon keresztül a Vásárló elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

1.2.2. Vásárló a jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).

1.2.3. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az AgraVia Kft. Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az AgraVia Kft. felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az AgraVia Kft. megtagadhatja.
1.2.4. Vásárló a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni. Regisztrált vásárló ezt akként teheti meg, hogy a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével törli. Amennyiben a Megrendelést Vendégként adta le vagy a Regisztrált vásárló a Megrendelését az alábbi rögzítettek szerint kívánja módosítani/törölni, úgy kérjük, hogy hívja haladéktalanul a + 36 70 323 9592. telefonszámot, vagy írjon info@oroszlanos.hu e-mail címre. Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen. A fenti telefonszámon történő hívásért a Vásárlót emelt díj nem terheli.

1.3. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

1.3.1. A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e-mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű, és nem jelenti a Megrendelés AgraVia Kft. általi visszaigazolását (első rendszerüzenet).
Az AgraVia Kft. és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre - akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az AgraVia Kft.-től a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást (második, visszaigazolásról szóló üzenet). Az elfogadásról szóló értesítés magában foglalja a Vásárló által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról és a szállítás várható idejéről szóló értesítést is. Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az AgraVia Kft.-hez, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.3.2. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az AgraVia Kft. nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
1.3.3. Az AgraVia Kft. fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Megrendelést elutasítsa. Az AgraVia Kft. elsősorban kiskereskedelmi értékesítést végez, ezért az AgraVia Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelésben szereplő Termékek mennyiségéből – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Különösen, amennyiben a megrendelt Termékek mennyisége meghaladja a háztartásban használatos mennyiséget, valamint, ha a Megrendelés kampány során történik.

Erről az AgraVia Kft. a Vásárlót e-mailben értesíti. Ilyen esetben az AgraVia Kft. a Vásárló által már kifizetett, azonban az AgraVia Kft. által vissza nem igazolt Termékek Eladási árát a Vásárló részére visszatéríti. Amennyiben ennek eredményeképpen nem kerül sor Termék(ek) megvásárlására (leszállítására), úgy az előzetesen szállítás költségként megfizetett összeget is visszafizeti az AgraVia Kft.. Ha kevesebb Termék kerül leszállításra, mint a megrendelt mennyiség, és ennek okán változik a szállítás költsége, úgy a tényleges költség és a már megfizetett szállítási költség közötti különbséget az AgraVia Kft. visszafizeti a Vásárlónak.

1.3.4. Az AgraVia Kft. az Eladási ár és a szállítási költség visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a visszatérítés a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
 • Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, és nem járul hozzá a Vásárló által megadott bankszámlára történő banki átutalás formájában történő visszatérítéshez, akkor a visszatérítés postai úton történik.

1.3.5. Az AgraVia Kft. az Eladási ár és a szállítási költség visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termékek visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az AgraVia Kft. részére.

1.3.6. Ha az AgraVia Kft. a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

1.3.7. Az AgraVia Kft. – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben: – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi; – amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót; – ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

1.3.8. Amennyiben az AgraVia Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ideértve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az AgraVia Kft. nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Vásárlót ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

1.3.9. A Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.


2. SZÁLLÍTÁS

2.1. Az AgraVia Kft. vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.

2.2. Az AgraVia Kft. biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

2.3. Az AgraVia Kft. előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az AgraVia Kft. előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az AgraVia Kft., sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

2.4. A Vásárló köteles a megrendelt Termék(ek) mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a Vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a Termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a Termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a Vásárló a kézbesítést végző futár jelenlétében a csomag kibontásakor észleli, hogy a Termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a Termék, illetve Termékek átvételét megtagadhatja, és a Terméke(ke)t – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldheti.

2.5. Továbbá a Vásárlónak lehetősége van a Termékek személyes átvételére a 3907 Tállya Rákóczi út 23. szám alatti címen az alábbi időpontokban:
hétfőtől csütörtökig: 12:00-19:00
pénteken: 12:00-22:00
szombaton: 08:00-22:00
vasárnap: 08:00-17:00
Személyes átvétel, mint szállítási mód kiválasztása esetén a Vásárlót díjfizetési kötelezettség nem terheli.


3. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

3.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra.


4. SZÁMLÁZÁS

4.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.

4.2. A Vásárlónak jogában áll eldönteni, hogy a Megrendelését, az elérhető fizetési módok közül (beleértve az előre fizetést is) melyiket választja. Az Áfatörvény alkalmazásában nem minősül előlegfizetésnek, ha az ellenértéket megfizetni köteles fél saját döntése alapján előbb fizet, mint a teljesítési időpont.
Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő minden Megrendelésben meg van jelölve. Az AgraVia Kft. számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően, a Vásárló kötelessége továbbítani a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

4.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az AgraVia Kft. – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

4.4. Számla a jövedéki termék továbbértékesítése esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

4.5. Az AgraVia Kft. az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Vásárló Saját fiókjából, illetve Vendégként történő vásárlás elektronikus üzenet (e-mail) mellékleteként megküldésre kerül a Megrendelés során megadott e-mail címre.


5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Vásárló a fizetési módot a Megrendeléskor választhatja meg. Vásárló a megrendelt Termékek Eladási árát, illetve a szállítás költségeit utánvéttel (házhozszállításkor készpénzben vagy - amennyiben a futárszolgálatnál lehetőség van – bankkártyás fizetéssel), online kapcsolaton keresztül - a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em.; a továbbiakban: Barion) internetes oldalán - a Barion terminálja által elfogadott fizetési lehetőségek használatával is kiegyenlítheti. A Barion a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel a Vásárló kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a Weboldalon.

5.2. Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya;
 • Visa vagy Electron bankkártya;
 • Amex bankkártya;
 • Apple Pay.

5.3. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció a Barion terminálján, elég megadni bankkártya számát, a bankkártyán szereplő nevet, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban a Vásárló a Barion oldalán regisztrál, soha többé nem kell begépelni a kártyaszámát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail cím és jelszó. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli, illetve a Vásárló akkor is tud vásárolni és fizetni, ha nincs nála bankkártya.

Az AgraVia Kft. a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot és adatokat. A vásárlás folyamata és a fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, azaz míg a Vásárló Termékek kiválasztását, a megrendelés feladását a Weboldalon teszi meg, addig a fizetési tranzakció lebonyolítása a Barion üzemeltetésében lévő, biztonságos weboldalon történik meg. Az AgraVia Kft. semmilyen körülmények között nem szerez tudomást a Vásárló Barion oldalán megadott adatiról, de a Barion sem kapja meg az AgraVia Kft.-től a Vásárló személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

5.4. A Barion internetes oldalán történő fizetés lépései bankkártya adatok megadásával:

 1. Vásárló a Weboldalon választja ki a Terméket, amelyeknek ellenértékét a Barion szolgáltatásának igénybevételével kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Vásárló – a Megrendelés gombra való kattintást követően - átírányításra kerül a Barion biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.
 4. A fizetést követően Vásárló visszatér a Weboldalra, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a Barion elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését a Megrendelés ellenértékével.

Amennyiben Vásárló nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Weboldalra, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Vásárló a  fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a Weboldalra, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a Vásárló a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

5.5. Fizetés Barion egyenleggel:
Ha a Vásárlónak nincsen bankkártyája, fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak pénzt küldeni. Ebben az esetben a Vásárló e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni.

5.6. Fizetés Apple Pay használatával:
Ha a Vásárló szeretne egyszerűen, biztonságosan és gyorsan fizetni, akkor bátran választhatja az Apple Pay fizetési opciót. Használata egyszerű, hiszen annyit kell csak tennie, hogy a Barion fizetési felületén kiválasztja az általa preferált fizetési módot, és a szokásos azonosítást követően az elmentett bankkártyájával máris tud is fizetni.

5.7. A bankkártyás fizetésnek a Vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és -küldés ingyenes. Nincs havidíj sem. A Barion alkalmazásokkal a használó követheti a vásárlásait, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi a használó minden vásárlását, illetve azt is látja, mit vett. Használó a Barion egyenlegét is itt kezelheti, valamint pénzt küldhet vagy fogadhat.

5.8. A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Kérjük, hogy a Vásárló a fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja-e meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

5.9. Házhoz szállítás esetén, az utánvétellel történő fizetési mód választásával a Vásárlót terhelően 500,-Ft került felszámításra.


6. A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁS JOG

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a Termék átvételének napjától, több terméknek egy Megrendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett Termék átvételének napjától, több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvételének napjától, ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint. A határidőbe a Termék átvételének napja nem számít bele. Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén – azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján a Vásárló egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet, és az általa vásárolt Termék visszaküldése esetén az eladótól (AgraVia Kft.) kérheti az általa fizetett összeg (így a Termék vételára és a – amennyiben azt ő fizette – a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jogát a Vásárló a szerződés megkötésének napja (azaz a Termék megrendelésének visszaigazolása) és a Termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Vásárló egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból a szerződéstől való – jelen pont, azaz a Kormányrendelet 20. § szerinti - elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a Termék az átadást követően felbontásra kerül. A fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6.1.1. Az elállási jog az AgraVia Kft.-vel szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót.

6.1.2. A Fogyasztó elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az AgraVia Kft. e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozat-minta a jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletét képezi. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. Az AgraVia Kft. a Saját fiókon keresztül is biztosít lehetőséget a Fogyasztó számára az elállási nyilatkozat megtételére a „visszaküldés” fül alatt, online űrlap formájában. Ebben az esetben az AgraVia Kft. a nyilatkozat megérkezését e-mail-ben visszaigazolja.

6.1.3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fent meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

6.1.4. Amennyiben a Vásárló jelezte az AgraVia Kft. felé elállási szándékát a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Vállalkozás vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

6.1.5. A Termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - az áru postai küldeményként nem küldhető vissza.

6.1.6. Ha a Fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, az AgraVia Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a Vásárló részére a Termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt az Vásárló fizette) a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon az 1.3.4. pontban foglaltak szerint, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten beleegyezett abba, hogy az AgraVia Kft. más fizetési módot alkalmazzon. A fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az AgraVia Kft. mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak fizetendő összeget (Termék vételára + szállítási költség), amíg a Terméket a Vásárló vissza nem küldte/szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Határidő számítása kapcsán a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az az AgraVia Kft.-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.


7. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1. A Vásárló (jelen pont tekintetében: jogosult) az AgraVia Kft. (jelen pont tekintetében: kötelezett) hibás teljesítése esetén az AgraVia Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás (Termék) a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.2. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult (Vásárló) választása szerint:
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, - a 7.3. alpont szerinti kivétellel - a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 7.4 alpont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.3. Tekintettel arra, hogy a jelen Általános Felhasználási Szerződés alapján létrejövő szerződés ingó dolognak minősülő áru adásvételére irányul, az Agravia Kft. tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vásárlót, hogy a közte és Agravia Kft. közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

7.4. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

7.5. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7.6. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

7.7. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a Terméket az AgraVia Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.8. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

7.9. Jogosult (Vásárló) a szavatossági igényeit az AgraVia Kft.-vel szemben érvényesítheti.


8. TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1. Fogyasztónak minősülő Vásárló a Termék, mint ingó dolog hibája esetén – választása szerint – a 7. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2. Termékszavatossági igényként fogyasztónak minősülő Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki.

8.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.4. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.5. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

8.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.


9. JÓTÁLLÁS

Az AgraVia Kft. a Termékek jellegére tekintettel jótállást nem vállal.


10. FELELŐSSÉG

10.1. A kiválasztott Termék adatlapján kerülnek feltüntetésre a Termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírások (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom stb.).
10.2. Az AgraVia Kft. a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az AgraVia Kft. azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.


11. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

11.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: https://oroszlanos.hu/adatkezelesi-tajekoztato


12. COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

11.1. A Weboldal sütiket használ, az AgraVia Kft. sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: https://oroszlanos.hu/suti-tajekoztato


13. VIS MAIOR

13.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az AgraVia Kft.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi AgraVia Kft. számára a jelen Általános Felhasználási Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését.
13.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.
13.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.


14. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

14.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az AgraVia Kft a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó jogai és kötelezettségei összességét az AgraVia Kft. cégcsoportjába tartozó más társaságok, illetve harmadik személyek részére átruházza. A Vásárló ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz.

14.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben az AgraVia Kft. és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita AgraVia Kft.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az AgraVia Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. Az AgraVia Kft.  székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; elérhetőségei: Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.; E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu; Telefon: +36-46-501-091, 501-090; honlapja http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/). Az AgraVia Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. A Vásárló fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

14.3.  Az AgraVia Kft. a Vásárló Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az alábbi posta címen: 3907 Tállya, Váci Mihály utca 7., vagy email címen: info@oroszlanos.hu vagy a +36 + 36 70 323 9592 telefonszám várja, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

14.4. Az AgraVia Kft. tájékoztatja a Vásárlót, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek 2022. szeptember 1. napjától hatályosak.


Melléklet:
- Elállásinyilatkozat-minta


 

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta


(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, könnyedén.

Image

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Ne maradj le és értesülj első kézből legfrissebb híreinkről, ajánlatainkról és eseményeinkről!